Paul van Tongeren: het wonder van betekenis

Paul van Tongeren, Denkers des Vaderlands komt naar Podium De Vlam!

Wat maakt het leven de moeite waard? Voor Denker des Vaderlands Paul van Tongeren (72) hebben ook verschrikkelijke ervaringen een rol in een gelukkig en ‘gelukt’ leven.

Mensen geven betekenis en waardering aan de wereld om hen heen. In de introductie van het boek van Paul van Tongeren ‘Het wonder van betekenis’ omschrijft hij dit als volgt: “Ons denken wordt uitgedaagd door het grootste wonder dat er is: dat er betekenis bestaat. Dat wij niet anders kunnen dan betekenis zien, horen, voelen, ruiken, kennen. Die betekenis is er niet zonder ons. Wat zou er überhaupt kunnen zijn zonder ons?” In zijn lezing gaat Paul van Tongeren in op de overpeinzingen uit zijn nieuwste boek.

Paul van Tongeren (Deventer, 1950) was emeritus hoogleraar wijsgerige ethiek aan de Radboud Universiteit in Nijmegen (1988-2015). Hij was daarnaast bijzonder hoogleraar wijsbegeerte namens de Radboud Stichting aan de Universiteit Leiden (1985-1991), buitengewoon hoogleraar ethiek aan de KU Leuven (2002-2016), en geassocieerd onderzoeker bij de Universiteit van Pretoria (Zuid Afrika).

Naast zijn academische werk houdt Van Tongeren zich al ruim twintig jaar intensief bezig met publieksfilosofie. Hij publiceert populaire boeken op basis van zijn grootste interesses: de deugdethiek van Aristoteles en het nihilisme van Friedrich Nietzsche. Hij is sinds 2005 lid van het Filosofisch Elftal van Trouw. In 2013 won hij met Leven is een kunst de Socratesbeker voor het urgentste en oorspronkelijkste Nederlandstalige filosofieboek.

ZO 29.01.2023

Aanvang: 10:30 uur
Einde: 12:30 uur

Prijs
€ 15,00 (Vrienden € 12,50)

Pinnen aan de deur ook mogelijk; wel graag aanmelden per mail info@podiumdevlam.nl.