Hans Alma: de “gewenste” samenleving

Vrijdagavond 17 februari spreekt prof. dr. Hans Alma in Podium De Vlam, Beukenlaan 2 Rhenen, over de “gewenste” samenleving en het religieus humanisme als gespreksinstrument hiervoor. Hoe kunnen we het mantra van “meer, meer, meer” overstijgen en samen leven op basis van onze waarden? De lezing start om 20.00 uur. Kaartjes zijn verkrijgbaar via www.podiumdevlam.nl/agenda.

We hebben een visie nodig voor een ‘goed leven en samenleven’.  Daarbij moet de nadruk minder liggen op de economische waarde en dienen we meer oog te hebben voor wat de samenleving nodig heeft.

Religieus humanisme biedt daarvoor handvatten, stelt Hans Alma. Humanisme wordt vaak bekritiseerd om zijn modernistische mensbeeld (nadruk op het autonome individu) en antropocentrische wereldbeeld (de wereld als maakbaar naar de verlangens van de mens). Maar religieus humanisme zoekt naar een nieuwe invulling. Dit gaat uit van de gedachte dat mensen kwaliteiten en verantwoordelijkheden hebben die zij kunnen inzetten voor het realiseren van goed (samen)leven op een kwetsbare planeet. Daarbij staan niet controle en beheersing centraal, maar een besef van wederzijdse afhankelijkheidsrelaties tussen verschillende bestaansvormen.

Hans Alma pleit in haar lezing voor het goede gesprek met elkaar: wat is voor ons echt van waarde en hoe kunnen we dat vertalen in een toekomstgerichte visie en mogelijkheden?

Over de spreker

Prof. dr. Hans Alma is psycholoog. Zij was hoogleraar psychologie en zingeving aan de Universiteit voor Humanistiek te Utrecht en voormalig rector magnificus aldaar. Zij werkt nu als hoogleraar geestelijke zorg en religieus-humanistische zingeving aan de Faculteit Religie en Theologie van de Vrije Universiteit Amsterdam. Daarnaast heeft ze een praktijk als coach en trainer in wat zij een ‘werkplaats voor zinvol leven en werken’ noemt. Ze woont afwisselend in Antwerpen en Bussum.

VR 17.02.2023

Aanvang: 20:00 uur
Einde: 22:00 uur

Prijs
€ 10,00 (Vrienden € 7,50)

Pinnen aan de deur ook mogelijk; wel graag aanmelden per mail info@podiumdevlam.nl.