VERPLAATST!!! Bezinning met Ronald Naar “Lied van de Ziel”

NB: helaas is het Lied van de Ziel wegens persoonlijke omstandigheden verplaatst, naar een nader te bepalen datum in 2023!

Op een nader te bepalen zondag in 2023 treedt Ronald Naar op in Podium De Vlam. Zingen verbindt! Dit kun je ervaren tijdens een ochtend “Lied van de Ziel”.

In veel Afrikaanse landen is samenzang een alledaags fenomeen. Blijdschap en verdriet die zingend worden geuit en gedeeld. De samenzang schept een ambiance waarin saamhorigheid ervaren en vormgegeven wordt.

Samenzang is vaak een ritueel dat ruimte kan scheppen waar gesproken taal ontoereikend is. Iedereen neemt deel. Iedereen kan zingen. De één heel welluidend op de voorgrond, de ander bescheiden op de achtergrond.

In het Westen neemt (samen)zang een geheel andere plaats in. Het spontane, alledaagse karakter ontbreekt. Zingen staat vaak in het teken van prestatie (“wie krijgt de hoofdrol in de musical?”), talent wordt belangrijk gevonden, koren staan soms enorm ‘hun best’ te doen. Zingen is een kunst! De operaster, het popidool of ‘de huisvrouw van wie niemand het verwachtte’, worden halfgoden in deze geïndividualiseerde opvatting van het zingen.

Het werk van Ronald Naar heeft tot doel dat we (weer) ervaren dat zingen een gemeenschappelijke menselijke ‘taal’ is. Spontaan, ongekunsteld, alledaags, opwellend uit het leven. Vandaar: zingend door het leven…

NNTB 2023

Aanvang: 10:30 uur
Einde: 12:00 uur

Entree gratis, wel graag aanmelden via info@podiumdevlam.nl.