Opening Expositie

Zondag 9 juli is de opening van de volgende expositie. De exposant wordt nog bekend gemaakt. Toegang is vrij.

ZO 09.07.2023

Opening: 12.00 – 13.30 uur

Prijs
0,-