Opening Expositie

Zondag 8 oktober is de opening van de volgende expositie. De exposant wordt nog bekend gemaakt. Toegang is vrij.

ZO 08.10.2023

Opening: 12.00 – 13.30 uur

Prijs
0,-